Lien Sag og Høvleri leverer åser opp til 10 m lengder.

Vi har en spesialisert maskinpark for å bearbeide åsene og er nøye med valg av virke. Det er viktig med en skånsom og riktig behandling av åsene.

Torpa Sag leverer også mye håndhøvlede åser ferdig med grad/møne.

Synlige åser gir et særpreg og var vanlig brukt i gamle tømmerbygninger. I dag brukes dette i hytter som er bygd som laftede hytter eller bygd etter stav/laft prinsippet.

photodraw21as1